14.05.2024

TAD Week 2024 teemana on joustavuus

FI/EN

Vuoden 2024 Tampereen arkkitehtuuri- ja designviikon (27.9.-4.10) teemana on joustavuus.  Yhä nopeammin muuttuvassa maailmassa joustavuus ja kriisinsietokyky ovat välttämättömiä, jotta voimme luoda kestäviä tuotteita, rakennuksia ja kaupunkeja. Katastrofit ja konfliktit edellyttävät niin sopeutumista kuin aktiivista uudelleenrakentamistakin. Tarvitsemme turvallisia ympäristöjä, jotka palvelevat ihmisiä ja yhteisöjä, sekä korjattavia tuotteita, jotka säästävät resursseja. Teeman avulla tapahtumissa ja näyttelyissä avataan keskustelua siitä, miten voimme muutosten ja kriisien keskellä parantaa ympäristöämme arkkitehtuurin ja muotoilun keinoin.

 

The theme of Tampere Architecture and design week 2024 (27.9.-4.10.  is resilience. In todays fast changing world, flexibility and crisis resilience are essential qualities for designing sustainable products, buildings and cities. Disasters and conflicts require both adaptation and active take on reconstruction. We need safe environments, that serve people and communities, and repairable products that save resources. According to this years theme ‘resilience’, TAD Week 2024 events and exhibitions open up a discussion about how we can improve our environment through the means of architecture and design in the midst of change and crises.