28.05.2022

TAD Week juhlistaa 15. tapahtumavuottaan teemalla Elämänkaari

Jo 15. kertaa järjestettävää Tampereen arkkitehtuuri- ja designviikkoa 30.9.–7.10.2022 juhlistetaan teemalla Elämänkaari.

Elämänkaari -teemaa käsitellään laajasti arkkitehtuurin ja muotoilun näkökulmasta. Teema kannustaa keskusteluun tuotteiden, rakennusten ja kaupunkien elinkaaresta ja käyttäjäkokemuksesta. Keskustelua käydään erilaisten ihmisten, lasten ja vanhusten kokemusmaailmojen kautta.

Tampereen arkkitehtuuri- ja designviikon tapahtumissa pohditaan, kuinka suunnitellaan käytettäviä, kestäviä ja kauniita esineitä ja ympäristöjä huomioiden materiaalien elinkaari. Elämänkaareen kuuluu myös tulevaisuuteen katsominen – kuinka voimme varautua tulevaan muuntojoustavuuden ja resilienssin avulla muuttuvassa maailmassa?